Om Trygg i Saxdalen


Trygg i Saxdalen är ett initiativ för att skapa en tryggare närmiljö genom informationsspridning.

I ett samhälle där;

  • Polisens insatser blir mer och mer sällsynta
  • Brott mot privatpersoner sällan utreds
  • Förundersökningar läggs ner utan åtgärd
  • Brottsligheten ökar
  • Inbrott räknas som försäkringsärende och inte är något polisen bekymrar sig om

I ett sådant samhälle behöver invånarna engagera sig och agera.

Det är här Trygg i Saxdalen kommer in i bilden där ett första steg blir att möjliggöra att sprida information om brott eller misstänkta händelser.

Här kommer nyheter som rör tryggheten i Saxdalen och närområdet att publiceras samt möjligheten att gå med i SMS-gruppen för att ha möjlighet att få och kunna skicka information till alla gruppens medlemmar via SMS dygnet runt.

 

Är detta ett medborgargarde?

Nej, Trygg i Saxdalen är inte ett medborgargarde, det är en plats och en möjlighet att ta del av och dela information men också att be medlemmar om hjälp.

Trygg i Saxdalen uppmanar inte till att ta gå utanför vad lagen tillåter, medlemmar agerar efter egen bedömning. Läs mer under Juridik om vad som är tillåtet och inte när det gäller att stävja brottslighet.

 

Är detta grannsamverkan?

Nej, Trygg i Saxdalen har inget med polisens grannsamverkan-projekt att göra även om vissa delar och mål är de samma.

 

Hur hjälper det att dela information?

Genom att brottslingar ofta rekognoserar innan ett brott kan detta synliggöras och genom att visa sig och vara närvarande ute försvårar detta oerhört för brottslingar.

Några exempel;

  • Du får meddelande om att larmet hemma har gått, skicka ett SMS till gruppen och fråga om någon kan åka över och titta till ditt hus
  • En okänd bil har flera gånger setts åka genom området, skicka ett SMS så att fler kan hålla utkik
  • Du är ute och går och ser en okänd person, fråga om du kan hjälpa till och känn av stämningen, är det något som inte verkar vara i sin ordning, skicka ett SMS till gruppen så att fler kan hålla utkik och konfrontera samma person, brottslingar avskyr uppmärksamhet.
  • Händer något ovanligt men inte nödvändigtvis oroväckande, skicka ett SMS till gruppen, det kanske är flera som noterat samma sak och någon kanske vet vad det är frågan om och kan förklara. Det mesta som händer har trots allt en naturlig förklaring.