Nödvärnsrätt och Nödvärnsexcess


En kort sammanfattning av två viktiga begrepp

Nödvärn

En nödsituation där det är tillåtet att använda sig av metoder som i andra lägen är förbjudna, som att använda visst våld för att försvara sig själv eller någon annan, eller hålla fast en tjuv till dess att polisen kommer.

Nödvärnsexcess

En nödsituation där en person visserligen har använt mer våld i en situation än vad som är tillåtet, men där omständigheterna har varit sådana att han eller hon svårligen har kunnat besinna sig.