Läkare fick böter för vapensmuggling


En läkare har fått ett strafföreläggande efter att ha smugglat in tre tasers, pepparspray och knogjärn.

Givetvis uppmuntrar vi inte någon att beväpna sig med olagliga vapen men händelsen belyser att den otrygghet som finns i samhället har nått så långt att en fullt normalt anpassad medelålders man känner ett behov av att beväpna sig.

Vi vill hellre se ett samhälle där Polisen har resurser nog och tillåts att göra sitt arbete för att ingen skall känna ett behov av att återta delar av våldsmonopolet, tyvärr finns det inget som tyder på att saken är på väg åt detta håll utan denna händelse torde på intet sätt vara unik eller ens ovanlig.

Kanske anledningen till att vi inte hör om flera liknande händelser är polisens oförmåga att ens inleda förundersökningar.