Inbrott i Ullnäset


Nyligen har det varit flera inbrott i Ullnäset, man har tigit med sig det mesta, till och med vitvaror viket är något ovanligt.

Det är av stor vikt att man håller ögonen öppna efter bilar med släp eller större skåpbilar.

Nyligen har en bil, tyvärr av okänd modell och färg, siktats i Ullnäset, denna har betett sig konstigt.

Ett nygammalt grep som buset har använt sig av i detta fall är att man lägger ut stenar på infarten och tillfartsvägar för att se om dessa flyttas och kan på så sätt avgöra om de boende är hemma eller inte.

Åk gärna förbi och titta hos era grannar och se om det ligger stenar på uppfart och tillfart, i så fall kasta bort dessa.