Hotfulla personer i Saxdalen


Vid 0300-tiden den 25/7 uppehöll sig två svartklädda individer med rånarluvor och något som såg ut som handeldvapen i centrala Saxdalen. De bankade på dörrar och störde ordningen på ett hotfullt sätt. Håll dörrar och fönster låsta om nätterna samt varna andra och håll ögonen öppna. Om man beväpnar sig i självförsvar tänk på vad lagen om nödvärnsrätt och envarsgripande säger samt som vanligt, tänk på säkerheten för dig själv och andra.