Facebook


Varför finns inte Trygg i Saxdalen på Facebook?

Det ses säkert i dagsläget som en självklarhet att finnas på Facebook i alla sammanhang.

Trygg i Saxdalen finns däremot inte på Facebook av flera anledningar.

  • Vi vill inte i onödan sprida informationen om insatser till andra än dem som den berör, inte för att det är hemligt utan för att det inte rör någon annan.
  • Diskussioner på Facebook tenderar att bli osakliga och spekulativa.
  • Facebook kräver att du betalar med information om dig själv för att delta och är alltså inte ett öppet forum, något vi inte stödjer.
  • Facebook är inte ett operativt media.

Har vi något emot Facebook som företeelse?

Trygg i Saxdalen tar inte ställning i den frågan, men vi anser inte att Facebook är en lämplig kanal för våran verksamhet.

Hur ser ni på att liknande information om trygghet sprids på Facebook?

Bra! Rätt information till rätt mottagare i rätt tid kan aldrig vara fel, vi gör inget anspråk på att varken sträva efter eller vilja vara det enda forumet och kanalen för trygghet i Saxdalen med närområde. Det får inte finnas prestige i att skapa trygghet.