Ett initiativ


Idag har ett första initiativ till att skapa ett tryggare Saxdalen tagits.

En SMS-grupp har skapats och en sida på Internet

Framtiden och intresset får avgöra hur detta initiativ fortlöper.