Du kan få betala dubbla självrisker vid inbrott


Att du får betala en självrisk när tjuvar varit på besök vet du säkert, men visste du att du i vissa fall kan få betala två? Åldersavdrag och avdrag för oaktsamhet är andra kostnader du drabbas av när din ersättning från försäkringsbolaget räknas ut.

Läs mer på Villaägarnas